Johan de Wet:

(Voorsitter)

Johan de Wet

Johan de Wet is sedert 2000 voorsitter van die direksie van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds. Hy is ’n afgetrede joernalis. In sy loopbaan was hy redakteur van altesame drie koerante – Die Volksblad, Beeld en Rapport.

Hy was ook mederedakteur van City Press, Sondagkoerant wat op swart lesers gemik is. Sy joernalistieke loopbaan het in Pietersburg (nou Polokwane) begin, waar hy gebore is en aan die Hoërskool Pietersburg gematrikuleer het.

Willem Viviers:

(Ondervoorsitter)

willem

Willem Viviers, ondervoorsitter van die direksie, is ʼn prokureur verbonde aan die firma Klopper Jonker Ing van Alberton. Hy is ’n lid van Helpmekaar se direksie sedert November 2010. Hy is lid van Helpmekaar se dagbestuur, asook van die finansiële komitee.

Mnr. Viviers het einde 1970 aan die Hoërskool Alberton gematrikuleer, waar hy vier jaar lank vir die skool se eerstespan tennis gespeel het. Hy het die graad B.Proc aan die Potchefstroomse Universiteit (nou die Noordwes-Universiteit) verwerf.

Dawie de Jongh:

dawie

Dawie de Jongh, professor in die sentrum vir bedryfswiskunde en informatika aan die NWU op Potchefstroom, het begin 2012 ’n direksielid van Helpmekaar geword. Hy is ’n lid van die dagbestuur en finansieskomitee.

Prof. De Jongh, wat tevore ook verbonde was aan die universiteite Wits, Stellenbosch, Pretoria en Unisa, het diep spore in die navorsing- en sakewêreld getrap.

Hy was onder meer senior hoofnavorsingsbeampte by die WNNR; senior bestuurder van strategiese sakeontwikkeling en langtermyn-beplanning by Gencor; bestuurder ekonomiese navorsing by die Nywerheidsontwikkelingskorporasie;  en groepkonsultant risikobestuur by Absa.

Ulrich Joubert:

Ulrich Joubert, wat van 2004 af in die direksie is, is ’n oud-Kapenaar wie se loopbaan hom deur die staatsdiens, staatskorporasies en banksektor geneem het. Hy was die groepekonoom van Transnet van 1989 tot Maart 2006. Hy is tans ’n onafhanklike ekonoom; dien in die hoofbestuur van die AHI en is ’n gewese voorsitter van die Johannesburgse Afrikaanse Sakekamer en die ekonomiese advieskomitee van die AHI.

Hy lewer gereeld kommentaar aan die gedrukte media, radio en TV en is die enigste ekonoom wat Beeld se ekonoom van die jaar-kompetisie vier keer gewen het.

Christina Golino:

christina

Christina Golino is ‘n ekonoom met meer as 30 jaar ervaring in die ontwikkelingswêreld. Vir die grootste deel van hierdie tyd was sy aan die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika (OBSA) verbonde, waar sy finansiering vir stedelike – en buitestedelike ontwikkeling bestuur het. Sy het ook by die OBSA rigting gegee aan planne in verband met opvoeding, huisvesting, en hooftoevoer-infrastruktuur.

Daarby het sy die OBSA nuwe rigtings laat inslaan. Onder haar het byvoorbeeld die eenheid vir spesialisasie tot stand gekom (wat senior vakkundige spesialiste bestuur); die agentskapseenheid (wat alle skenkerprogramme bestuur); en die eenheid vir kundigheidsbestuur. Sy is hoogs bedrewe in die bestuur van verandering, die bestuur van belanghebbendes en groepfasilitering.

Me. Golino is ‘n stigterslid van die Southern Africa FoodLab, is aktief betrokke by planne in verband met klimaatsverandering en was lid van die Menseregtekommissie se komitee vir die reg op voedsel.

“Dit was vir my ‘n eer om in 2014 lid te word van die direksie van die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds,” sê sy.

Annie Malan:

annie_malan

Annie Malan, ‘n aktrise wat ‘n suksesvolle entrepreneur geword het, is sedert 2001 ‘n direkteur van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds. In haar kinderjare het sy roem verwerf in rolle soos klein Nina in Fiela se Kind, Saartjie, Glaskasteel en Pot vol Winter. Onlangs kon sy gesien word as die desperate Annalien Steyn in die TV-drama Swartwater.

In die sakewêld het Annie haarself reeds op ‘n baie jong ouderdom onderskei. Skaars 19 jaar oud, was sy al ‘n direksielid van Ferreira-makelaars (later bekend as Unifer), ‘n landwye makelaarsfirma. In hierdie tyd is sy deur Ou Mutual met die Wolraad Woltemade-toekenning vereer. En op ouderdom 20 is sy aangewys as een van die maatskappy se Top Tien-makelaars landwyd.

Voordat sy 21 was, is sy danksy ‘n Hooggeregshof-bevel mondig verklaar.

In 2003 het sy Annie Malan Promotions tot stand gebring waarvan sy steeds die hoof uitvoerende direkteur is. Die maatskappy het 14 kantore landwyd en het 3 000 stuente regdeur die land in diens wat regstreekse bemarking doen vir top-maatskappye, die meeste banke, selfoonmaatskappye en die motorbedryf.

Annie is ‘n gesogte motiveringspreker en tree dikwels as seremoniemeester op. Sy is behulpsaam by opleiding in bemarking vir maatskappye se amptenare van junior tot senior vlak. Daarby is Annie aktief betrokke by liefdadigheidsorganisasies soos die Abraham Kriel-kinderhuise.

Johan la Grange:

johan

Johan la Grange is lid van die Helpmekaar-direksie sedert 2010; gebore in Kaapstad maar het matriek in Klerksdorp afgelê. Daarna het hy die graad B.Com. (Rek.) en STR aan Tukkies (buitemuurs) behaal en in 1971 die GR SA-eksamen geslaag.

Hy praktiseer sedert 1972 as geregistreerde rekenmeester en ouditeur in Pretoria.

Eliza Heystek:

eliza_heystek

Eliza Heystek is sedert 2000 lid van die Helpmekaar-direksie. Die grootste deel van sy diensjare was hy in bestuursposte by die SAUK. Hy begin sy loopbaan in 1970 as radio-nuusverslaggewer. Afgesien van bestuur het hy oor die jare verskeie radio- en televisieprogramme vervaardig. Weens sy betrokkenheid by die invoer van internasionale televisieprogramme, moes hy in bykans twintig jaar die wêreld deurkruis.

Sedert 1998 was hy betrokke by die formulering en toepassing van korporatiewe beleid met betrekking tot televisie-uitsaaibeplanning. Vir ’n aantal jare het hy as amptelike SABC-direkteur in die nasionale Sithengi-filmfeesraad gedien. In sy private hoedanigheid word hy dikwels deur Afrikaanse belangegroepe en bewegings vir advies gekonsulteer.

Jan Hofmeyr:

jan_hofmeyr

Jan Hofmeyr, direksielid van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds sedert 2009, het reeds tydens sy studentejare aan die UP as jeugleier na vore getree. Ná voltooiing van sy studies in 1959 het hy ’n beroep as leraar van die gemeente Meadowlands in Soweto van die NG Kerk in Afrika aanvaar. Ses crèches asook ’n kerksentrum is onder sy leiding in Meadowlands tot stand gebring.

Van 1967 tot 1992 het hy diens gedoen as sinodale jeugleraar van die NG Kerk in Afrika en was instrumenteel in die daarstelling en bedryf van ’n kerkkoshuis in Itsoseng, Lichtenburg asook ’n Kinderhuis in Emdeni, Soweto. Van 1979 tot 1992 het hy as saakgelastigde van die sinode diens gedoen.

In 1974 het hy die leiding geneem in die stigting van die nasionale studiebeursorganisasie Studietrust. Van 1992 tot 2008 was hy nasionale direkteur van hierdie organisasie, wat oor die jare duisende jongmense gehelp het om hul studies voor en ná matriek te kon voortsit.

Met sy uittrede as nasionale direkteur in 2008 het ’n getal van om en by 600 jongmense beurs- en leningshulp ten bedrae van R8,26 m deur middel van Studietrust ontvang. Ná sy aftrede het hy nog voortgegaan as trustee, boekhouer en studentementor. Hy was ook betrokke by National Student Financial Aid Scheme. Van 2012 af dien hy Studietrust verder as trustee.

Esther Jonker:

esther_jonker

Esther Jonker dien in Helpmekaar se direksie van 2001 af. Mev. Jonker het die graad. B.Com. (Rek.) aan die Universiteit van die Witwatersrand behaal.

Sy het by die Sentrale Aksep-bank aangesluit, waar sy in ’n bestuurpos was tot 1976. Mev. Jonker was bestuurder personeel, bemarking en finansies by Martin Jonker-Motors in Pretoria totdat die ondernemings verkoop is.

Sy was ook ’n raadslid van die Nuwe Hoop-skool; raadslid van Alma-skool; voorsitter van die Pretoriase Tegniese Kollege; raadslid van die Overvaal Oorde; voorsitter van Aventura Oorde; ’n direkteur van die SA Toerismeraad;  ’n lid van OSISA; en die Afrikaanse Handelsinstituut.

Sy is steeds ’n direkteur van Woman’s Outreach Foundation for the Upliftment of Black Rural Woman en dien ook nog in  verskeie liefdadigheidsorganisasies.

Elsa Kruger:

elsa_kruger

Elsa Kruger, ‘n joernalis met bykans 40 jaar ervaring, het haar loopbaan by die dagblad Beeld begin, waar sy 5 jaar lank vroueredakteur was voordat sy rubriekskrywer geword het wat diepte-onderhoude gevoer en profiel-artikels geskryf het oor politici en van die voorste leiers in die plaaslike en internasionale sake-, vermaaklikheid- en sportwêreld. Geruime tyd was sy ook deel van ‘n span senior joernaliste wat as hoofartikelkommentaar-skrywers gewerk het.

Vier jaar lank was sy die amptelike woordvoerder in die Ministerie van Vervoer en Telekommunikasie in die NP regering, sowel as onder Mac Maharaj as die eerste ANC Minister van Vervoer in die Mandela-regering, maar daarna het sy teruggekeer na haar eerste liefde: die joernalistiek. Sy het gedien in die redaksies van De Kat, Woman’s Value en Sarie. Tot onlangs was sy die skoonheidsredakteur van die tydskrif Shape, asook vryskutmedewerker vir Ideas/Idees en Longevity Magazine. Daarby het sy navorsing gedoen en as draaiboekskrywer gewerk vir die TV-program Bloudruk op kykNet, terwyl sy 6 jaar lank oor mediasake gekonsulteer het vir die sepie 7de Laan op SABC-TV.

In 2014 het me. Kruger haar jarelange ervaring begin benut deur ‘n blog, www.mooipraatjies.com te skryf, wat gemik is op skoonheidswenke vir vroue bo ouderdom 40 jaar.

Sy is lid van die direksie van die Helpmekaar-studiefonds sedert 2009.

Wilma de Bruin:

wilma

Wilma de Bruin, een van die land se voorste vryskutjoernaliste, is in April verkies tot die direksie van die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds.

Me. De Bruin, wat aan die Oranje-Meisieskool in Bloemfontein gematrikuleer het, was in 1967 ’n American Field Service-uitruilstudent in Detroit in die VSA. Sy het by die Kovsies gegradueer, waar sy ook deeltydse dosent in Latyn, en tegniese assistent in die regsfakulteit was.

In haar joernalistieke loopbaan wat oor meer as 4 dekades strek, was sy in die redaksies van Die Volksblad, Beeld, BY, Kalender (Beeld), Sake24 en Sake-Rapport. As artikelskrywer het sy gewerk vir Sarie, RooiRose, Finweek, Leadership, Executive en De Kat.

Daarby was sy redakteur van onder meer Jou Geldsake (Beeld), Media & Reklame (Sake24), Buurman (Joods-Afrikaanse kwartaalblad van die Joodse Raad van Afgevaardigdes), Restorica (die kultuurhistoriese bewaringstydskrif van die Stigting Simon van der Stel), A Celebration of 100 Years (van Tukkies se fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) en Healthcare Review (Media24 se kliëntetydskrif).

Sy het bydraes gelewer vir onder andere Liberty Medical Scheme, Momentum, Tukkies se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, The Star Travel en Unilever. Vir altesame 12 Suid-Afrikaanse rolprente was sy publisiteitsbeampte, byvoorbeeld vir Jamie Uys se The Gods Must be Crazy en Funny People.

Veertien jaar lank het sy Die Pendoring-reklamekompetisies gereël. Die toekenning van Southern African Marketing Research Association was haar verantwoordelikheid, terwyl sy ook The Boss of the Year-prys georganiseer het. Daarby was sy van 2005 tot 2009 ’n beoordelaar vir AdMag. Sy beoordeel sedert 2008 die koerant-afdeling van die ATKVeertjies.

Basie von Solms:

bvonsolms

Basie von Solms, ’n wêreldleier in kubersekerheid, het vanjaar lid van die Helpmekaar-direksie geword. Hy is navorsingprofessor aan UJ se Akademie vir Rekenaarwetenskap en Programmatuuringenieurswese, asook direkteur van UJ se Sentrum vir Kubersekerheid. Laasgenoemde het as ’n gesamentlike inisiatief van die VN se ITU en UJ ontstaan.

Prof. Basie, wie se stem gereeld oor die radio gehoor word, was van 2007 tot 2010 president van die Internasionale Federasie vir Inligtingverwerking. Hy  is die outeur of mede-outeur van meer as 200 navorsingartikels, waarvan die meeste ook in die buiteland gepubliseer is. Op internasionale kongresse is hy ’n gereelde bydraer, asook lid van die programkomitees.

Hy is ’n genoot van sowel die Rekenaarvereniging van Suid-Afrika as die Britse  Rekenaarvereniging. Sy bydrae tot Helpmekaar se IT-opset behoort dus van besondere belang te wees.

Die NMMU (Metropolitaanse Universiteit Nelson Mandela in Port Elizabeth), waar hy sy voorgraadse studies voltooi het, het hom in 2011 as alumni-presteerder vereer. Dit is een van die talle toekennings in sy loopbaan. Die Rekenaarvereniging van Suid-Afrika het hom in 2005 vir uitnemende diens – én as rolmodel en mentor – vereer.  Die SA Instituut van Rekenaarwetenskap en Inligtingstegnologie het hom in 2010 met ’n Pionierstoekenning bekroon vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die betrokke vakgebiede. In 2010 het hy ook die internasionale Kristian Beckman-prys vir rekenaarsekerheid gekry. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het in 2006 die MT Steyn-medalje vir wetenskaplike en tegnologiese prestasies aan hom toegeken – ’n erkenning van leierskap op die hoogste vlak.

’n Boek, “Information Security Governance”, met sy broer, prof. Rossouw von Solms, as mede-skrywer, is in 2009 internasionaal deur Springer gepubliseer. Prof. Rossouw von  Solms is verbonde aan die NMMU. Ook hy is ’n leier op die gebied van inligtingsekerheid.

Helpmekaar se nuwe direkteur het sy PhD aan die gewese RAU gekry, waar hy in 1970 as lektor begin werk het.