Bronwin

Baie dankie vir die ondersteuning wat Helpmekaar Studiefonds my bied. Sonder hierdie fonds sou ek nie my studie-toekoms kon bereik nie.

Ek is in my finale jaar LLB en is besig om aansoek te doen vir verskeie Meestersprogramme.