JacoEk het groot geword op ‘n plaas naby Schweizer-Reneke . en in 2015, as tuisonderrig-student, matriek geslaag met drie A’s. Met dank aan die Here, my ouers en Helpmekaar het ek die geleentheid gekry om  verder te studeer.

In 2016 het ek my eerstejaar in BSc Fisika en Rekenaarwetenskap voltooi by die NWU se Potchefstroom kampus. Hierin het ek die top 15% gehaal en is genader om ‘n lid van die Golden Key Society te word. Tans is ek besig met my tweedejaar in meganiese ingenieurswese.

Ek wil vir Helpmekaar baie dankie sê vir die merietetoekenning, dit was onverwags en gaan baie help met al my kostes.