JC“If you are not willing to learn, no one can help you.

If you are determined to learn, no one can stop you.”

In 2015 het ek BAgric by die Universiteit van die Vrystaat (UFS)  begin swot, en ‘n eerstejaarsgemiddeld van 80% behaal, waarna die Universiteit R17 000 van my studiegelde terugbetaal het.

Gedurende my tweede jaar het ek ‘n gemiddeld van 78% behaal, waarna die UFS R9000 van my studiekoste afgetrek het en word ek ook deur die Golden Key International Honour Society uitgenooi om ‘n permanente lid te word – Dit is ‘n vereniging wat akademies presterende studente identifiseer in die  top 15% van hul onderskeie studievelde. Ek voltooi my studies einde van 2017, met die groot hoop om my graad te verwerf – Cum Laude.

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om my opregte dank teenoor God uit te spreek, want sonder Hom is niks moontlik nie, en natuurlik ook die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds vir die ongelooflike impak wat hulle in die ontwikkeling van jong mense se lewens maak.

“Education is the most powerful weapon we can use to change the world.” – Nelson Mandela