MarethaEk het in 2012 gematrikuleer aan die Hoërskool Hartbeespoort met 4 onderskeidings.

In 2013 begin ek by die NWU PUK  studeer en is alreeds van my eerstejaar af ’n inwoner van Klawerhof Dameskoshuis. Ek het my graad in Psigologie, Afrikaans & Nederlands in 2015 voltooi met 6 onderskeidings.

Dit was wonderlik om in my eerste en tweede jaar in die NWU PUK-Koor te sing en ons het oorsee aan ’n Wêreldkoorspele deelgeneem. Verder het ek ook op SR: Kunste se Uitvoerende Komitee gedien en die jaar daarna op die Huiskomitee van Klawerhof Dameskoshuis.

In 2016 het ek my Nagraadse Onderwysdiploma met onderskeiding geslaag en keuring gekry vir die Honneursgraad in Opvoedkundige Sielkunde en Leerderondersteuning.

Ek het ook die groot voorreg om hierdie termyn (2016/17) as Primaria van my koshuis te dien. Dit is ’n ongelooflike geleentheid. Ek voltooi DV hierdie jaar my Honneursgraad en hoop om  in die toekoms my Meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde te voltooi.

Hiermee wil ek  dankie sê aan my wonderlike ouers, wat my nog altyd en in alles ondersteun en alles moontlik vir my doen om my drome te bewaarheid. Hierdie laaste 5 jaar van my lewe was werklik propvol wonderlike geleenthede en uitdagings  en niks hiervan sou moontlik gewees het sonder die finansiële ondersteuning van Helpmekaar Studiefonds nie. Dankie vir die feit dat julle werklik die ekstra myl loop om dit moontlik te maak vir studente om te studeer. Die heel grootste dank aan God, ek sien Sy seën en liefde in die feit dat ek bevoorreg genoeg is om te studeer en vir al hierdie geleenthede wat ek kry.