heike

Om te kan weet ‘n mens is op pad na ‘n ongelooflike loopbaan, is ‘n sekerheid wat min van ons het. Danksy die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds, weet ek dit nou.

Ek is ‘n oud-skolier van die Hoërskool Vryburg; het in 2014 gematrikuleer (met ‘n A-gemiddeld) en is tans tweede jaar aan die NWU se Potchefstroom-kampus (besig met B.Sc. fisika en toegepaste wiskunde). Ek wil nagraads spesialiseer in astrofisika.

My liefde vir die sterre het in 2008 begin toe daar twee Duitse astronome met ‘n 16-duim teleskoop op ons plaas kom sterre kyk het. Gelukkig was daar geen taalgaping nie, aangesien ek vlot Duits kan praat deurdat ek vir ‘n ruk in die Duitse Skool in Pretoria was.

Die meriete toekenning wat ek ontvang het, is ‘n goeie herinnering daaraan dat ek nie alleen op die pad na sukses is nie, en wys dat die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds my ten volle ondersteun. Daarvoor wil ek graag baie dankie sê. Ek hoop ek sal Helpmekaar weer eens met goeie punte trots kan maak.

Ek wil ook dank betuig teenoor ons Almagtige Vader vir die gawes wat Hy vir my gegee het, asook die wonderlike pad wat Hy vir my gegee het om te stap.